2011. október 29., szombat

A hetvenéves Herczeg Ferenc a magyar toll nagymestere hűvösvölgyi villája kertjében nyilatkozik a szeretetteljes ünneplésről, mellyel hazája jubileuma alkalmábül elhalmozta.
Elhangzó szöveg: [riporter:] „Tisztelettel kérem, méltóztassék a híradó közönségét az utolsó ünnepi napok benyomásairól pár szóban tájékoztatni!”
[Herczeg Ferenc:] „Hát levelek, táviratok ezrével, látogatók százával tisztelnek meg. Őszintén szólva, nem is tudtam, hogy annyi jó barátom, és jóakaróm van az országban. Ez kérem az öregségnek a legkellemesebb enyhítő jele, mert virág- és verőfény özönnel árasztja el a múlandóság gondolatát. Én ebben a pillanatban csak egyet érzek, végtelen hálát a magyar közönség iránt, amely apró szolgálatokat ilyen fejedelmi módon tud jutalmazni.”


Herczeg Ferenc (Franz Herzog; Versec, 1863. – Budapest, 1954.) író, színműíró, újságíró, az MTA tagja és másodelnöke. A Horthy-korszak legnépszerűbb írója, az Új Idők c. irodalmi hetilap főszerkesztője, a Magyar Revíziós Liga elnöke.

Jómódú verseci német polgárcsaládból származott. Magyarul az iskolában tanult meg. Az 1890-es évek fordulóján kezdett el írni, előbb regényt, novellát, később színdarabot is. Első regényét a váci fegyházban írta, ahova egy halállal végződő párbaj miatt került.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése