2017. február 24., péntek

Berzsenyi Dániel


1776. május 7-én született Kemenesalján, régi középbirtokos nemesi családban. Édesapja jogot végzett, de leginkább csak gazdálkodott. Berzsenyi tőle tanulta meg az írást, olvasást.
1788 őszén került a soproni evangélikus líceumba. Kisebb megszakításokkal közel hét esztendőt töltött itt. Többször is összeütközésbe került a tanárokkal,
1793-ban megszökött Sopronból, beállt katonának. Középiskolai tanulmányait nem fejezte be, 1795-ben félbeszakította deákpályáját.
Sokat olvasott, megtanult latinul és németül. Igen részletesen ismerte az antik görög-római mitológiát, költői mintaképe a klasszikusok között Horatius volt. Egy ideig Niklán, nagybátyjánál húzta meg magát. 1799-ben feleségül vette Dukai Takács Zsuzsannát, az ifjú pár Sömjénben telepedett le. 1804-ben költöztek Niklára, önállóan gazdálkodott.
1796-tól verseket ír, titokban, mindenki elől rejtegetve őket. 1803-ban Kis János nemesdömölki evangélikus lelkész, a kor egyik jeles költője, rajtakapta „firkálásai" közben, fölfedezte benne a költőt. Kis János három költeményt rögtön el is küldött Kazinczynak.
1808-ban Berzsenyi egy teljes verseskötetet küld Kis Jánosnak, ezt ő átadta Kazinczynak. 1810-ben és 1813-ban járt Pesten, ahol megismerkedett Szemere Pállal, Kölcseyvel, Vitkovics Mihállyal és Horvát Istvánnal. 1812-ben egy hetet Bécsben töltött.
Niklán a gazdálkodó élet sok gondja, családi nehézségek és más megpróbáltatások is okai lehettek viszonylagos költői terméketlenségének.
Ebben az állapotban érte Kölcsey kemény recenziója (bírálata), mely a Tudományos Gyűjteményben jelent meg 1817-ben. Berzsenyi na kritikát megalázónak, személyes sértésnek fogta fel, legfőbb vágya volt, hogy méltó választ adhasson Kölcseynek. Két válasz is született: először írt egy antirecenziót, majd évekig dolgozott Észrevételek Kölcsey recensiójára címu munkáján, mely 1825-ben jelent meg a Tudományos Gyűjteményben. 1830-ban az Akadémia filozófiai osztályán taggá választották.
Utolsó éveiben sokat betegeskedett, 1836 február 24-én halt meg Niklán.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése